Sri Vasantha Navarathri Day 5 Sri Chottanikkarai Bhagavathi Alankaaram at Parashakthi Temple

16 April 2021 - 9:30am
Venue: 
Parashakthi Temple 551 W Kennett Rd, Pontiac, MI 48340
Description: 
Apr 16th – FRIDAY Sri Vasantha Navarathri - Day 5 Sri Chottanikkarai Bhagavathi Alankaaram 9:30 AM Sri Shivalinga Abhishekam 10:00 AM Swarna Lakshmi Kalasha Puja Followed by Sri Durgasapthashathi Puja (Parayanam) 6:30 PM Sri Devi Parashakthi (Utsavar) Abhishekam Followed by Sri Chottanikkarai Bhagavathi Alankaara Darshanam (Moolavar) Followed by Sri Mahalashmi KumkumaArchana